Odstránenie plesní

Pôvodný stav

Stav po sanácii fasády

Pôvodný stav

Stav po sanácii fasády

Pôvodný stav

Stav po sanácii fasády

Pôvodný stav

Stav po sanácii fasády

Fasáda v priebehu čistenia

Odstránenie nánosov z povrchu obvodového múrika

Pôvodný stav

Stav po sanácii fasády

Pôvodný stav fasády (vrátane starého sokla)

Stav po sanácií fasády (vrátane obnovy sokla)

Vzorka-odstránenie plesní z povrchu fasády

Vzorka-odstránenie plesní z povrchu fasády

Plesne vytvárajú na fasáde neestetický čierny alebo šedý povlak. Sú to vláknité huby, ktoré sú veľmi nenáročné na prostredie. Ako podklad im plnohodnotne postačuje vonkajšia omietka. Rozmnožujú sa spórami vypúšťanými do ovzdušia a voľne sa šíria prostredím. Preto môžu veľmi negatívne ovplyvňovať aj zdravotný stav senzitívnejších osôb. Vytvárajú sa hlavne na stenách so zvýšenou vlhkosťou bez prúdenia vzduchu, v neodvetraných častiach fasády bez prístupu vzduchu.