Odstránenie rias

Pôvodný stav

Stav po sanácii fasády

Pôvodný stav

Stav po sanácii fasády

Pôvodný stav

Stav po sanácii fasády

Pôvodný stav

Stav po sanácii fasády

Pôvodný stav

Stav po sanácií fasády

Vzorka-odstránenie rias z povrchu fasády

Vzorka-odstránenie rias z okapového chodníka

Vzorka-odstránenie rias pod oknom "PRED"

Vzorka-odstránenie rias pod oknom "PO"

Tvorba rias na povrchu fasády je najbežnejším hygienickým defektom kontaktných zateplovacích systémov ETICS. Riasy vznikajú hlavne na severne a východne orientovaných stenách. Náchylné sú predovšetkým akrylátové a silikátové omietky. Vznik rias urýchľuje predovšetkým hodnota pH dažďovej vody a priemerný súhrn zrážok. Darí sa im predovšetkým na menej osvetlených stranách, s menším množstvom slnečného svetla.