Naše služby

Plusy SanaTOP-u

Práce zabezpečujeme horolezeckou technikou bez nutnosti stavania lešenia, závesných lávok a bez použitia ťažkej mechanizácie.

Disponujeme horúco-vodným vysokotlakovým zariadením, pri prietoku 1000 l/hod. a tlaku 210 bar.

Bezplatná kontrola stavu fasády vždy počas doby záruky.

Pri čistení a impregnácií záruka 6 rokov, pri nových úpravách fasád farbou na báze nanočastíc, záruka minimálne 11 rokov.

Bezplatné referenčné vzorky na vyžiadanie klienta.

Grafický návrh v cene - v prípade farebného náteru fasády.

Najrozumnejšia cena na trhu.