renovačný
náter fasád

Po umytí fasády a jej chemickom ošetrení sa jedná o najprogresívnejší spôsob obnovy pôvodnej fasády. Okrem vizuálneho zlepšenia povrchu poskytuje správne zvolená farba najvyšší štandard odolnosti proti tvorbe hygienických defektov, a to vďaka povrchovým vlastnostiam farieb s obsahom nanočastíc, prípadne prímesí biocídnych látok obsiahnutých vo farbe.

KONCEPT ČISTÝCH FASÁD
Caparol Clean Concept

Koncept čistých fasád je jedinečný systém obnovy biologicky napadnutých fasád so zárukou až 12 rokov. Základom je dôkladná analýza povrchu fasády, na základe ktorej sa navrhne presný postup sanácie pre konkrétnu budovu. Postup spočíva v mechanickom očistení fasády od rias a plesní, prípadne od iných nečistôt tlakovou vodou, následnej dezinfekcii povrchu a po dostatočnom vyschnutí následnej aplikácii penetračného náteru a fasádnej farby v dvoch vrstvách, čím sa zabezpečí dlhodobý ochranný účinok

Máte záujem o renovačný náter fasády?