Renovačný náter fasád

Pôvodný stav

Odsúhlasenie vizuálu novej farby, následný nový náter

Pôvodný stav

Odstránenie graffitov, plus nový náter

Pôvodný stav

Stav fasády po renovačnom nátere

Jedná sa o najprogresívnejší spôsob ošetrenia pôvodnej fasády. Okrem vizuálneho zlepšenia povrchu poskytuje správne zvolená farba najvyšší štandard odolnosti proti tvorbe hygienických defektov, a to vďaka povrchovým vlastnostiam farieb s obsahom nanočastíc, prípadne prímesí biocídnych látok obsiahnutých vo farbe.