ČISTENIE
FASÁD

Odstránenie rias

Tvorba rias na povrchu fasády je najbežnejším hygienickým defektom kontaktných zatepľovacích systémov ETICS. Riasy vznikajú hlavne na severne a východne orientovaných stenách s menším množstvom slnečného svetla. Náchylné sú predovšetkým akrylátové a silikátové omietky. Vznik rias urýchľuje predovšetkým hodnota pH dažďovej vody a priemerný súhrn zrážok.

Odstránenie plesní

Plesne vytvárajú na fasáde neestetický čierny alebo šedý povlak. Sú to vláknité huby, ktoré sú veľmi nenáročné na prostredie. Ako podklad im plnohodnotne postačuje vonkajšia omietka. Rozmnožujú sa spórami vypúšťanými do ovzdušia a voľne sa šíria prostredím. Preto môžu veľmi negatívne ovplyvňovať aj zdravotný stav senzitívnejších osôb. Vytvárajú sa hlavne na stenách so zvýšenou vlhkosťou, v neodvetraných častiach fasády bez prístupu vzduchu.

Chcete vyčistiť Vašu špinavú fasádu?