Sanácia a údržba priemyselných objektov

Ide o objekty priemyselného charakteru, ktoré vyžadujú pravidelnú údržbu, či už pri odstraňovaní nánosov z výroby ako sú mastnoty, živicové usadeniny, spaliny a sadze, ale aj minerálne usadeniny vzniknuté vplyvom prostredia. Takéto čistenie si vyžaduje dôkladnú analýzu pre stanovenie vhodného čistiaceho prostriedku (kyselinotvorné, zásadité čističe, peroxidové, polárne alebo nepolárne rozpúšťadlá a klasické detergenty a odmasťovače.).

Zaujala Vás naša ponuka?